İşbirliği
Yaklaşımımız

Bir alana ait
bilgi ve uzmanlığı

her zaman kendi içinde

oluşturmak mümkün değildir.

Bu nedenle üniversiteler,

araştırma enstitüleri, STK’lar gibi

ortaklıklar ve işbirlikleri yapıyoruz.

Bir inovasyon firması olarak; araştırmadan- iletişime ve kültüre kadar uzanan çok yönlü yetkinlikler geliştirmeniz gerekiyor. Alan bilgisi ise tüm diğer yetkinlikler ile beraber inovasyonu besliyor. Örneğin, bir medikal tekstil inovasyonu için, medikal tekstilin mega trendlerini, ihtiyaçlarını, beklentilerini derinlemesine bilmeliyiz. Fakat bu alana ait bilgi ve uzmanlığı her zaman kendi içinde oluşturmanız mümkün olamaz, bunu tek başınıza yapamazsınız. Bu nedenle bilgiye ve uzmanlığa ulaşmak için üniversiteler, araştırma enstitüleri, STK’lar gibi farklı ortaklık ve işbirlikleri yapıyoruz. Bu işbirlikleri sayesinde yeniliği hızlandırıyor, risklerini azaltıyor, çok daha düşük maliyetlerle doğru çözümü buluyoruz.

TIT Innovation olarak üretim ve inovasyonda 50 yılı aşkın tecrübemizi,
yetişmiş insan kaynağı, gelişmiş teknolojiler ve
yapılan işbirlikleri ile destekliyoruz.

Sanayi ve
üniversiteler

arasında köprü vazifesi görerek akademik olarak başarılmış
fakat endüstriyel olarak
üretilememiş projeleri hayata geçirmeyi
hedefliyor.

Dünyanın birçok ülkesinde, üniversiteler ve sanayi kuruluşları kullandıkları dillerin ve genel olarak hedeflerinin farklı olması sebepleriyle, aralarındaki işbirliği maalesef istenilen düzeyde gerçekleşmemektedir. TIT Innovation ise bu anlayış düzeyini artırarak sanayi ve üniversiteler arasında köprü vazifesi görerek akademik olarak başarılmış fakat endüstriyel olarak üretilememiş projeleri hayata geçirmeyi hedefliyor.

TIT Innovation olarak üretim ve inovasyonda 50 yılı aşkın tecrübemizi, yetişmiş insan kaynağı, gelişmiş teknolojiler ve yapılan işbirlikleri ile destekliyoruz. Ortaya çıkan bu güçle, öz kaynaklarımızla ürettiğimiz, ülkemizin geleceğine ilham veren, yüksek katma değerli, yüksek teknolojili ürün ve hizmetler ile yeni zorluklara yeni çözümler üretmek için çalışıyoruz.