Kurumsal Kimlik
Kılavuzu

Bu kılavuzu
hazırlayarak

Kurumsal kimlik
bütünlüğümüzü sağlamayı
ve marka mimarisinin
ortaya çıkmasını
amaçladık.

TIT Innovation logosunun uygulama örnekleri evrensel tasarım ilkeleri ve ihtiyaçlarımız gözetilerek hazırlandı. TIT Innovation Kurumsal Kimlik Rehberi, farklı mecra ve zeminlerde kullanımı, ölçüleri, renkleri, gibi bilgi ve yönlendirmeleri içermektedir.