Savunma
Sanayi

Savunma Sanayi
projelerimizde

Türkiye’nin 
ulusal güvenliği için 
yüksek teknoloji 
gerektiren alanlara 
katkı sağlıyoruz.

Proje yönetimi, teknoloji transferi, sistem ve ürün mühendisliği yaparak Türk savunma sanayisinin dünya çapında da rekabet gücüne katkı sağlayacak inovasyon odaklı çalışmalar yürütüyoruz. Ülkemizin savunma sanayi ihtiyaçları öncelikli olmak üzere sahip olduğumuz teknoloji tabanlı faaliyetlerimizi; kamu ve özel sektör ihtiyaçlarına yönelik çeşitlendiriyor ve geniş bir yelpazede yenilikçi çözümler üretiyoruz.

Savunma sanayisine, geniş bir yelpazede yenilikçi çözümler üretiyoruz.

Proje alanlarımız

  • Kbrn Koruyucu Giysiler
  • Giyilebilir Askeri Zırhlar
  • Askeri Alanda Kullanılmak İçin Akıllı Tekstiller
  • Radar Sönümleyici Sistemler