Biyomedikal

Biyomedikal
projelerimizde

gelişen toplulukların
ve ileriye dönük
hedeflerin temelinde
sağlık olduğuna
inanıyoruz.

Bu nedenle her yaşta ve hayatın her aşamasında insanı iyi tutmayı hedefliyoruz. İnsanı iyi tutacak, yaşam kalitesini artıracak ihtiyaç ve ürünlerin erişimi ve satın alınabilirliğini artıracak, daha sağlıklı toplumlar yaratmaya ve sağlıklı bir zihin, beden ve çevreyi herkesin erişebileceği bir konuma getirecek projeler üzerinde çalışıyoruz.

Her yaşta ve hayatın her aşamasında insanı iyi tutmayı hedefliyoruz.

Proje alanlarımız

  • Kan Emici ve Durdurucu Medikal Tekstiller
  • Tıbbi Cihazlar İçin Özel Filtreler
  • Kozmetik Maskeler
  • Cerrahi Maskeler