Kültürümüz

Sürdürülebilir
inovasyon

için sırasıyla yaratıcı ve sürekli öğrenmeyi teşvik eden kültür inşa etmek ve tüm çalışanların
bu kültürü içselleştirmesini
sağlamak gerekiyor.

Bizim için inovasyon, hem sanat hem de bir bilim olarak insan yaratıcılığının ve keşfinin somutlaşmış halidir. İnovasyonun tıpkı sanat gibi, yalnızca doğru ortamda gelişebileceğine inanıyoruz. Yaratıcı fikirlerin ortaya çıkacağı ve yeni ürünlere dönüşebileceği bir kültüre sahip olmanın önemini ve bu kültürü yaratmanın da hiç kolay olmadığını biliyoruz. Sürdürülebilir inovasyon için sırasıyla yaratıcı ve sürekli öğrenmeyi teşvik eden kültür inşa etmek ve tüm çalışanların bu kültürü içselleştirmesini sağlamak gerekiyor. Çünkü inovasyonu yönlendiren yeni bakış açıları ve fikirlerin her zaman yeni bir şeyler öğrenmekten geldiğini biliyoruz. TIT Innovation olarak geliştirdiğimiz bu kültür sayesinde, yenilik yapmanın kapsamını, kapasitesini ve kalitesini genişletiyoruz.

“Cesur fikirler ileriye atılan satranç taşları gibidir; Yenilebilirler, ancak
kazanan bir oyun başlatabilirler.”
Johann Wolfgang von Goethe

Biz her zaman çalışanlarımıza

başarısızlık için özgürlük ve
cesaret veriyoruz. Bu sayede
başarısızlığı caydırmaya çalışan
şirketlerden daha başarılı
olacağımıza inanıyoruz.

Dünyanın inovasyon merkezi olarak bilinen Silikon Vadisinin en büyük gücü başarısızlıktan geliyor. Her yıl binlerce inovasyon girişimi kayıtlara girer, başarısız olan her ürün veya girişim, kolektif hafızada saklanan bir ders olarak yerini alır. İstatistiksel olarak, inovasyon yönetimi oldukça düşük bir başarı yüzdesine sahip. İnovasyonu öğrenmeye başlamanın en iyi yolu, daima onu gerçekten yapmaktır. Bir zamanlar “başarısız olamayacak kadar büyük” kabul edilen şirketler, başarısızlığa tahammül edemedikleri için giderek daha fazla başarısızlığa maruz kalıyorlar.

Bu nedenle, TIT inovasyon kültürümüzün en güçlü yanlarından biri de risk almaya açık olmaktır. Şirketler, iş risklerini ortadan kaldırmaya çalışırken bazen kurum içi standartları çok ileri götürerek bürokrasiye sebep olup inovasyonu boğuyor. İnovasyon yapmak istiyorsanız riski göze almalısınız. Biz, çalışanlarımıza başarısızlık için özgürlük ve cesaret veriyor bu yolla öğrenmeyi sürekli teşvik ediyoruz. Çünkü çalışanlarımız kariyerlerini tehlikeye atmadan başarısız olabileceklerini biliyor, büyük potansiyelli, çığır açıcı inovasyon projeleri sunmaya daha istekli olabiliyorlar. Bu sayede başarısızlığı caydırmaya çalışan şirketlerden daha başarılı olacağımıza inanıyoruz.

TIT inovasyon kültürümüzün bir diğer güçlü yanı ise, çeşitlilik. Herkesin birbiriyle hemfikir olmayı tercih ettiği bir ortamın, inovasyon için iyiye işaret etmediğini biliyoruz. Fikir oluşturma aşamasında daha geniş fikir yelpazesi, yaratıcılığa daha fazla katkıda bulunur. Bu nedenle stratejik olarak, kurulan işbirliklerinden (üniversiteler- araştırma enstitüleri- STK’lar) işe alımdan, yönetime, çalışma ortamından iş süreçlerine kadar her aşamada çeşitliliğe inanıyor ve yatırım yapıyoruz.