Yol Haritamız

Bir inovasyon
şirketi olarak

yeni bir değer 
yaratmak için yaptığımız 
faaliyetlerde ve 
benimsediğimiz stratejide 
nasıl bir süreç izliyoruz ?

Süreç, iş fikirlerinin Clark Kent’idir.
Görünüşte hafif ve iddasız ancak gerçekte şaşırtıcı derecede güçlü.”
Michael Martin Hammer

İnovasyon Fırsatı;

İnovasyonda fikir oluşturmayı değil, inovasyon fırsatını tanımlayan stratejik düşünmeyi benimsiyoruz. Bu aşamada müşterinin/pazarın ne isteyeceği, inovasyonun nasıl değer katacağı ve sağlayacağı stratejik avantajı belirliyoruz.

Fikir;

Söz konusu stratejik avantajı elde etmek için mümkün olduğunca çok fikri keşfetmeye ve değerlendirmeye odaklanıyoruz. Bu adımda amaç, çok sayıda fikir ve kavram üretmektir. İnovasyonun doğası gereği bu yolculukta ilerlerken başarılı olup olmayacağımızı bilmiyoruz. Bu nedenle, sonunda başarılı olmak için ideal arayışımızı öğrenme, risk alma ve başarısız olma gerçekleriyle dengeliyoruz.

Araştırma;

İnovasyonun gerçekleşmesi için gereken bilgi ve mevcut bilgimizi karşılaştırarak aradaki farkı görmüş oluruz. Bu farkı azaltmak araştırmanın amacıdır. Bu aşamada, hem kurum içi oluşturulan ekip ile danışma kurulları tarafından teknoloji, toplumsal değişim ve müşteri beklentileri de dâhil olmak üzere birçok konuda araştırma yaparak yeni fikirler keşfediyoruz.

İç Görü;

Keşifler sırasında önemli ölçüde anlayış ve bilgi kazanmış oluruz, bu sayede doğru çözümün ne olduğu netleşmeye başlar. İç görü kazanma görüldüğü gibi rastgele fikir üretme süreci değildir, özel bir keşif ve zahmetli bir geliştirme sürecinin ürünü. İç görü ile minimum uygulanabilir bir ürün, süreç ya da iş modelinin taslak bir tasarımı ortaya çıkarıyoruz.

Test;

Pilot bir uygulama ile inovasyonu gösterme ve test süreci. Haskan Şirketler grubuna ait üretim tesislerinin laboratuvar ve diğer tüm imkanlarından da faydalanarak prototip tasarımı ile yapılacak test ve deneyler yoluyla tasarım hakkında veri toplanır. Bu aşamada deney hedefleri, kilometre taşları, kontrol noktaları ile inovasyon için yapılan varsayımları anlamamıza ve varsa soru işaretlerini kaldırmamıza yardımcı olur. Bu aşamanın sonunda inovasyon ekibimiz, çeşitli paydaşlarla öğrenilen dersleri gözden geçirir. İnovasyon fırsatı hala geçerliyse ve fikirler uygulanabilirse, fikirlerin mükemmelleştirildiği nihai tasarım için artık hazırdır.

Ticarileşme;

Pazar geliştirme, marka tanımlama ve geliştirme ile başlayan iş planlama süreci, müşterilerin bu yeniliği anlaması ve seçmesi için hazırlanmasıyla devam eder ve nihai olarak kazancın elde edildiği satış gerçekleşir. Yeni ürün ve hizmetleri başarıyla satarak, süreç iyileştirme inovasyonları durumunda ise, artan verimlilik ve üretkenliğin faydasını görerek ekonomik değere dönüştürülür