Teknik Tekstil

Teknik Tekstil
projelerimizin

her grubunda
ihtiyaçları karşılamayı
hedefleyen
yaratıcı yenilikler
üretiyoruz.

Ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlayacak, dışa bağımlılığı azaltacak, katma değerli tekstil ürünleri geliştiriyoruz. Koruyucu ekipmanlardan filtrasyona, tarımsal tekstilden halı üretimine kadar birçok konuda değişim ve gelişim için inovasyonlar geliştiriyoruz

Canlı hayatına faydalı olmayı gözeterek, katma değer sağlıyoruz.

Proje alanlarımız

  • Hava Filtrasyon
  • Sıvı Filtrasyon
  • Halı
  • Biyobozunur Ürünler
  • Koruyucu Giysiler
  • Tarım Örtüleri
  • İzolasyon
  • Geri Dönüşüm